SAĞLIK VE HAYAT SİGORTALARI

Özel sağlık sigortası:
Özel sağlık sigortasıyla, kendiniz ve aileniz için karşılaşabileceğiniz yüksek sağlık harcamalarına karşı bütçenizi planlayabilirsiniz.

İhtiyacınız ve talebini doğrultusunda 3 farklı amaç için düzenlenebilir.. 

 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları
  SGK güvencesi olanların, özel hastanelerde ödemek zorunda kaldıkları "fark" ücretler için
 2. Sağlık Sigortaları
  SGK güvencesi olsun ya da olmasın, tüm özel sağlık çözümlerini dilediği kurumlarda yapmak isteyenler için
  • Sadece Yatarak Tedavi Teminatlı Sağlık Sigortaları
  • Genişletilmiş Teminatlı Yatarak Tedavi Sigortaları
  • Ayakta ve Yatarak Tedavi Teminatlı Sağlık Sigortaları
  • Eko paketler (ilk üç şıktaki seçenekler, anlaşmalı kurumlarda daha ekonomik)
 3. Kritik Hastalıklar Sigortası
  Belirlenen kritik hastalıklarla karşılaşılması halinde, satın alınan teminat limiti doğrudan ödenir.

Hayat Sigortası:
Önce siz !
Çocuklarımızın eğitimlerini, ailemizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimi...
Siz olmazsanız hayat onlar için çok daha zor...
Bir çözüm düşünürsek eğer, hayat sigortasıdır çaremiz.

Neden BES değil, neden hayat sigortası?
BES, bir tasarruf sistemidir ve risk teminatı içermez. Düzenli olarak yatıracağınız katkı paylarıyla, uzun vadede sadece birikim hedefleyenler için uygun bir üründür.

Hayat sigortası ise, risk teminatı içeren bir üründür. Aileye ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere duyulan sorumluluk anlayışına hizmet eder. Belirlenen süre içinde sigortalının vefatı halinde, belirlenen kişilere satın alınan teminat miktarı kadar tazminat ödemesi yapar.  

Hayat sigortası ile, uzun süreli teminat alabilir, teminatınızı döviz cinsinden belirlersiniz.  Süre sonunda yaşam kaybı ve/veya tazminat ödemesi olmamışsa, yatırmış olduğunuz primi döviz cinsinden geri alırsınız. Yani tek poliçeyle, hem döviz cinsinden birikim sağlamış olur, hem de belirlenen süre için vefat teminatı satın almış olursunuz. Ya da, birikim hedefi olmaksızın, TL bazında yıllık hayat sigortası tercih edebilirsiniz.    

Ailesini düşünenler için...  

 

Size uygun ürünü seçmek için bizi arayınız... 

FİYAT AL